Koulutus

Koulutuksen tavoitteet

  • Opettaa jälkipolville suomalaista, vuosisatoja vanhaa kulttuuriperintöämme, perinteistä jäsenkorjausta.
  • Vanhan perinnehoidon ja kädentaidon kunnioittaminen, säilyttäminen ja kehittäminen.
  • Perinteinen jäsenkorjaaja ajattelee, että ihminen on fyysinen, psyykkinen ja henkinen kokonaisuus. Siksi hoitokin on kokonaisvaltaista, ei pelkästään oireisiin ja muutamaan yksityiskohtaan keskittyvää. Hyvä hoitaja osaa tasapainottaa ihmisen tukirangan lihakset ja nivelet pehmeillä, asiakkaalle turvallisilla jäsenkorjausotteilla, sekä hieronta ja mobilisaatiokäsittelyllä. Hänen tehtävänään on myös edistää terveitä elämäntapoja, liikunnan ja terveellisen ravinnon merkitystä, sekä kuunnella ja pyydettäessä neuvoa vaikeassa elämäntilanteessa olevaa asiakasta parhaansa mukaan.
  • Edistää jäsenkorjaajien yhteistyötä ja vuorovaikutusta virallisen terveydenhuollon kanssa.
  • Tuki- ja liikuntaelinsairaudet lisääntyvät väestön ikääntyessä. Koulutuksen yhtenä tärkeänä tavoitteena on TULE-sairauksien riskitekijöiden ennalta ehkäiseminen ja niiden hoitaminen. Sairaspäivien ja työkyvyttömyyden väheneminen säästää huomattavasti kansantaloudellisia varoja.

Koulutuksen sisältö

Peruskoulutus

Perinteisen jäsenkorjauksen peruskurssi on neliosainen ja se käydään läpi noin vuoden sisällä. Kursseilla opetetaan erittäin pehmeä ja asiakkaalle miellyttävä, sekä kivuton hoitomuoto. Hoidossa mobilisoidaan niveliä, parannetaan nivelten, lihasten ja sidekudosten liikkuvuutta asiakkaan omia liikeratoja hyödyntäen. Hoidon aluksi selvitetään vaivan aiheuttaja ja lihaskireyksien, kudosten, luuston, sekä nivelten asentovirheiden aiheuttamat tasapainon muutokset.. Hoidolla pehmennetään mahdolliset arpikudokset, vapautetaan hermoradat, sekä kudosneste-, ja verenkierto pinnetiloista. Tukirakenteet jäsenkorjataan paikalleen käyttäen hyväksi asiakkaan omia liikeratoja. Neljä peruskurssijaksoa käytyään oppilas osaa hoitaa asiakkaan perinteisen jäsenkorjauksen otteilla. Peruskoulutukseen sisältyy myös pakollisia harjoitteluja. Jokaisen kurssin jälkeen oppilas tekee 15-30 ,vähintään puolitoista tuntia kestävää, harjoitushoitoa. Lisäksi jokaisella osiolla oppilaille jaetaan kirjallinen etätehtävä.

Lisätietoja

Jatko- ja erikoistumiskoulutus

Jatkokurssi syventää Perinteisen jäsenkorjauksen tietoja ja taitoja niitä hiomalla ja vahvistamalla. Harjoittelussa oppilas on omaksunut ja oppinut uusien työkalujen ja tekniikoiden käytön. Jatkokurssilla hän pystyy paremmin keskittymään niin asiakkaan ongelmien visuaaliseen havainnointiin kuin käsien aistimusten kehittämiseen. Jatkokoulutukseen sisältyy pakollisia harjoitteluja. Jokaisen kurssin jälkeen harjoitteluja on oltava 15-30 kappaletta, 1.5 – 2 tunnin hoitoja. Jokaisella osiolla oppilaille jaetaan kirjallinen etätehtävä. Myös oppilaan omaa työergonomiaa parannetaan.Jatkokurssi syventää Perinteisen jäsenkorjauksen tietoja ja taitoja niitä hiomalla ja vahvistamalla. Harjoittelussa oppilas on omaksunut ja oppinut uusien työkalujen ja tekniikoiden käytön. Jatkokurssilla hän pystyy paremmin keskittymään niin asiakkaan ongelmien visuaaliseen havainnointiin kuin käsien aistimusten kehittämiseen. Jatkokoulutukseen sisältyy pakollisia harjoitteluja. Jokaisen kurssin jälkeen harjoitteluja on oltava 15-30 kappaletta, 1.5 – 2 tunnin hoitoja. Jokaisella osiolla oppilaille jaetaan kirjallinen etätehtävä. Myös oppilaan omaa työergonomiaa parannetaan.

Lisätietoja

Täydennyskoulutus

Täydennyskoulutuksissa vahvistetaan jäsenkorjaajien tietämystä jäsenkorjauksesta ja sen tekniikoista. Kurssit sisältävät anatomian ja perustekniikan kertaamista, perehdytään erilaisiin kansanparannustekniikoihin. Kurssilla jaetaan tietämystä ongelma-asiakkaiden hoidosta ja opetellaan lisää erilaisten sairauksien aiheuttamia oireita, kiputiloja ja niiden hoitamista. Koulutuksessa käydään läpi erilaisia hoitomuotoja ja niiden erikoiskäsittelyjä. Hyvä jäsenkorjaaja tuntee muiden luontaishoitajien tekniikat ja voi tarvittaessa lähettää asiakkaan muille apua saamaan. Täydennyskoulutuksessa kiinnitetään huomiota hoitajan oman terveyden vaalimiseen. Kursseilla hoidetaan toisia ja pyritään näin työelämässä jaksamiseen. Sisältöön kuuluu myös muuta virkistäytymistä, sillä hoitajankin pitää jaksaa. On todella tärkeätä tavata oman alan kollegoita, keskustella ja vaihtaa mielipiteitä ja osaamista.