Perinteinen jäsenkorjaus

Koulutuksen alkuajat

Jäsenkorjauskoulutus hoitoalan ammattilaisille alkoi Kaustisen Kansanlääkintäkeskuksessa vuonna 1992. Kaksi vuotta kestävän koulutuksen ensimmäiset opettajat olivat Pentti PenttiläOlavi MäkeläRaimo Holtti ja Heikki Jylhä. Kuntohoitaja Leila Kattilakoski alkoi heidän ohjauksessaan opiskella erilaisia jäsenkorjauksen tapoja. Siihen aikaan puhuttiin pelkästä jäsenkorjauksesta, kansan suussa perskynkästä. Minkäänlaisia suuntauksia ei ollut vielä syntynyt.

Lääketieteen tohtori Antti Hernesniemi, Pentti Penttilä ja Olavi Mäkelä olivat perustaneet Kansanlääkintäseuran vuonna 1986. Kolmikon kanssakäyminen oli alkanut jo hoitolaitos Viislopissa, joten yhteistyö perustetun seuran ja Kansanlääkintäkeskuksen kesken, jossa myös Mäkelä ja Penttilä työskentelivät, oli luontevaa.

Koulutuksen jälkeen Leila Kattilakoski kulki paljon opettajiensa Penttilän ja Mäkelän kursseilla, joita pidettiin vain Joensuussa, Rovaniemellä ja Kaustisella. Hänet valittiin myös Kansanlääkintäseuran hallitukseen. 1990-luvun puolivälin paikkeilla opettajat pyysivät Leilaa pitämään omia kursseja. Näin alkoivat jäsenkorjauksen peruskurssit. Vanhemmat parantajat pitivät edelleen jatkokursseja.

Kansanlääkintäseuran hallitus päätti vuonna 1997, että hoitomuodon uudeksi nimeksi tulee kalevalainen jäsenkorjaus. Penttilä ei hyväksynyt tätä nimeä ja jäi pois Kansanlääkintäseuran toiminnasta. Leila Kattilakoski jatkoi peruskurssien pitämistä ja alkoi pitää jatkokursseja yhdessä Olavi Mäkelän kanssa. Viimeisen kurssin he pitivät yhdessä vuonna 2000 Jyväskylässä, minkä jälkeen Mäkelä ei enää osallistunut opetuksiin. Kansanlääkintäseura sai RAY:ltä rahoituksen kalevalaisen jäsenkorjauksen tutkimukseen vuosina 2003-2005. Neljätoista nimikkeen saanutta jäsenkorjaajaa, kaikki Mäkelän, Penttilän sekä Leila Kattilakosken oppilaita, antoivat laajan näytön kalevalaisen jäsenkorjauksen vaikuttavuudesta selkä-, niska- ja hartiakivun sekä jäätyneen olkapään hoidossa. Kattilakoski osallistui tutkimukseen myös yhtenä hoitajista. Tutkimus tehtiin Kuopion yliopistolla. Leila Kattilakoski erosi Kansanlääkintäseurasta ja sen hallituksesta vuonna 2005.

Oppimateriaalin synty

Penttilällä ja Mäkelällä ei ollut mitään koulutusmateriaalia kursseillaan. He jäsenkorjasivat esimerkkiasiakkaita, ja oppilaat tekivät muistiinpanoja näkemästään ja kuulemastaan Leilan toimiessa ’tulkkina’. Helpottaakseen oppilaiden opiskelua kursseillaan hän alkoi pikkuhiljaa koota omilta opettajiltaan saamaansa oppia paperille. Vuonna 2000 alkoi Kuopion yliopiston tiloissa viisiosainen kalevalaisen jäsenkorjauksen seurantakoulutus, jonka Leila Kattilakoski suunnitteli, opetti ja veti. Muita opettajia ei kalevalaisen jäsenkorjauksen yhdistyksessä ollut. Noina vuosina kertynyt oppimateriaali on edelleen tämän päivän oppilaille jaettavan materiaalin perusta. Vuosina 2000-2002 Leila Kattilakoski teki neliosaiset perus- ja jatkokoulutuksen materiaalit näistä opetuksessa käyttämistään lukemattomista monisteista. Tällöin opetus yhtenäistyi ja mahdollisti uusien opettajien tulon kouluttamistyöhön.

Oppimateriaali ja tekniikat uudistuvat

Leila Kattilakoski muutti tekemänsä koulutusmateriaalin nimeksi perinteinen jäsenkorjaus ja alkoi kouluttaa oppilaita vuonna 2006 Ilmajoella, Etelä-Pohjanmaan opistolla. Koulutusohjelma pysyi samanlaisena, ja viimeiset koulutusjaksot kolmantena vuonna muuttuivat erikoistumiskursseiksi. Hän teki myös niihin kirjallisen materiaalin vuosina 2007-2009. Kalevalaisessa jäsenkorjauksessa osa hoitotekniikoista oli ollut raskaita ja epäergonomisia. Leila Kattilakoski huomasi, että lihaksia ja kalvoja avaavalla hieronnalla ja niveliä mobilisoivilla, liikettä hyödyntävillä otteilla oli mahdollista keventää monia raskaita tekniikoita ja sillä tavoin helpottaa hoitajan työn kuormittavuutta. Hän on tehnyt koulutusmateriaalin tueksi ja oppimisen helpottamiseksi jokaisen perus- ja jatkokurssin yhteyteen videot kyseisen kurssin tekniikoista. Näin oppilaalla on mahdollisuus tarkistaa oikeat otteet myös kotioloissa. Vuonna 2010 valmistui näkövammaisille mp3-äänite perinteisen jäsenkorjauksen peruskurssien otteista. 2010-luvulla koko materiaali uudistui perinpohjaisesti.

Perinteinen jäsenkorjaus -yhdistys

Osa Leila Kattilakosken aiempien vuosien oppilaista halusi saada häneltä lisäoppia edelleen. Vuonna 2009 perustettiin Perinteinen jäsenkorjaus ry. Sen tavoitteena on tallentaa ja säilyttää kulttuuriperintöämme, suomalaista perinteistä jäsenkorjaushoitoa ja sen tuntemusta. Tällä hetkellä (2023) jäseniä on yli 250 ja kouluttajia 14. Yhdistyksellä on yksinoikeus käyttää koulutuksessa Leila Kattilakosken perinteisen jäsenkorjauksen oppimateriaalia.

Oheisessa kuvassa Perinteinen jäsenkorjaus ry.:n perustajat ylhäältä alaspäin:
Halmetoja Tapio
Parkkila Leena
Holla Leila
Toikkanen Markku
Filppula Anja
Kattilakoski Leila
Paldanius Senja