Perinteinen jäsenkorjaus

 

Perinteinen jäsenkorjaaja hoitajana

Eettiset ohjeet

 • Lähimmäisenrakkaus ja työn tekeminen kutsumuksena on hänelle tärkeintä.
 • Hän on nöyrä, lähimmäistään palveleva ja tälle aikaansa antava hoitaja.
 • Hänellä ei ole koskaan ”malja täysi”. Silloin kun malja on täysi, sinne ei enää mahdu mitään.
 • Hoitaja ei ole koskaan ”valmis”, vaan hän kehittää itseään jatkuvasti hoitotyön ja oppimisen saralla.
 • Hän kunnioittaa muiden hoitotyötä tekevien osaamista ja kannustaa heitä työssään.
 • Hän ohjaa tarvittaessa asiakkaan muiden alojen ammattiauttajille. Perinteinen jäsenkorjaaja ei koskaan puutu terveydenhuollon ammattihenkilön määräämään hoitoon.
 • Hän kunnioittaa niin itseään kuin muita, eikä pidä ketään itsensä ylä- eikä alapuolella, vaan kaikki ovat hänelle tasa-arvoisia ja yhtä tärkeitä.
 • Hän kunnioittaa äiti Maata, luontoa ja luontokappaleita, ja kaikkea mitä siellä kasvaa, kiittäen kaikista luonnontuotteista, joita hän käyttää hoidoissaan.
 • Hän on totuuden- ja oikeudenmukainen ja rehellinen kaikissa toimissaan sekä ottaa täyden vastuun tekemisistään.
 • Hän kiittää Luojaansa ylhäältä saamistaan parantajan lahjoista.
 • Hän ei pyri korottamaan itseään työtä tehdessään. ”Tittelit” eivät ole hänelle tärkeitä, vaan nöyrä auttamisenhalu ja pyrkimys avartamaan sydäntään näkemään ja ymmärtämään paremmin toista ihmistä.