Perinteinen jäsenkorjaus

Kouluttajien koulutus

Koulutuksen laadun ja yhteneväisyyden kannalta on erittäin tärkeää kouluttaa myös opettajia. Kouluttajat kokoontuvat Leila Kattilakosken johdolla pari kertaa vuodessa päivittämään tietoja, kehittämään koulutusohjelmaa ja kertaamaan kouluttajien eettisyyttä. Samalla myös rentoudutaan ja vietetään yhdessä leppoisaa aikaa.

Leila Kattilakoski on tehnyt kouluttajille oman koulutusoppaan, jossa on hän on koonnut koulutuksen keskeiset asiat.

Perinteisen jäsenkorjauksen kouluttajille on omat koulutuspäivät kerran vuodessa. Lisäksi he osallistuvat kaksi kertaa vuodessa täydennyskoulutukseen muiden mukana. Kouluttajilla on myös mahdollisuus osallistua Leila Kattilakosken perus-, jatko- ja erikoistumiskursseille ja saada näin lisää kokemusta ja taitoa kouluttamiseen.