Perinteinen jäsenkorjausPerinteinen jäsenkorjaus ry:n kouluttajilla on yksinoikeus käyttää Leila Kattilakosken tekijänoikeuden alaista materiaalia opetuksessa.

Koulutuksessa käytettävä oppimateriaali

Leila Kattilakoski: Perinteisen jäsenkorjauksen peruskurssit I-IV (aiemmin nimellä Kalevalainen jäsenkorjaus), 2001. Materiaali on uudistunut vuonna 2015.

Leila Kattilakoski: Perinteisen jäsenkorjauksen jatkokurssit I-IV (aiemmin nimellä Kalevalainen jäsenkorjaus), 2002. Materiaali on uudistunut vuonna 2016.

Leila Kattilakoski: Perinteisen jäsenkorjauksen erikoistumisjaksot I-IV, 2006-2007. Materiaali on uudistunut vuonna 2016.

Kurssimateriaalit sisältävät perus- ja jatkokurssien osalta myös opetusvideot.

Oppikirja: Leila Kattilakoski: Mobilisoivat pehmytkudostekniikat, VK Kustannus, 2021.


Anatomian oppikirja: Oppikirja anatomian alkeisiin, Atlas college, 2017.

Lisäksi suosittelemme VK Kustannuksen julkaisemaa Reittiopas ihmiskehoon, 2022.

Koulutuksen oppimäärä

Tuntimäärä: 545 tuntia

Perus- ja jatkokursseista 440 tuntia ja erikoistumiskurssit 105 tuntia. Tietopuolinen tuntimäärä 30 tuntia, sisältyy kokonaistuntimäärään.

Koulutuksen kesto

Perus- ja jatkokoulutukset 3 kk välein = 2 vuotta
Erikoistumiskoulutus = 1-1,5 vuotta
Erikoistumisen jälkeen opinnot jatkuvat täydennyskoulutuksina.

Valmistumisen jälkeen oppilaat jatkavat elinikäistä oppimista täydennyskoulutuksissa. Täydennyskoulutuksissa vahvistetaan jäsenkorjaajien tietämystä kansanparannuksesta ja sen tekniikoista. Kurssit sisältävät anatomian ja perustekniikan kertaamista, ja perehdymme erilaisiin kansanparannustekniikoihin eri opettajien johdolla. Jaamme tietämyksemme omien ongelma-asiakkaidemme hoidosta ja opettelemme lisää erilaisten sairauksien aiheuttamista oireista, kiputiloista ja niiden hoitamisesta.