Perinteinen jäsenkorjaus

Perinteinen jäsenkorjaus ry:llä on yksinoikeus käyttää materiaalia opetuksessa.

Koulutuksessa käytettävä oppimateriaali

Perinteisen jäsenkorjauksen peruskurssit I-IV (Aiemmin Kalevalainen jäsenkorjaus-nimellä) Leila Kattilakoski, 2001
Materiaali on uudistunut 2015. Jokaiselle kurssille kirjalliseen materiaaliin kuuluu opetus-dvd.
Leila Kattilakoski, 2015

Perinteisen jäsenkorjauksen jatkokurssit I-IV (Aiemmin Kalevalainen jäsenkorjaus nimellä) Leila Kattilakoski, 2002
Materiaali on uudistunut 2016. Jokaiselle kurssille kirjalliseen materiaaliin kuuluu opetus-dvd.
Leila Kattilakoski, 2016

Perinteisen jäsenkorjauksen erikoistumisjaksot 1 – 4
Leila kattilakoski 2006-2007
Erikoistumisjaksojen materiaali uudistunut 10/2016

Mobilisoivat pehmytkudostekniikat-kirja (tehdään yhteistilaus ensimmäisellä kurssilla).

Anatomian oppikirjana: Oppikirja anatomian alkeisiin, Atlas college, 2017 (Tehdään yhteistilaus ensimmäisellä kurssilla)

Koulutuksen oppimäärä

Tuntimäärä 545 tuntia

Perus- ja jatkokursseista 440 tuntia ja erikoistumiskurssit 105 tuntia. Tietopuolinen tuntimäärä 30h, sisältyy kokonaistuntimäärään

Koulutuksen kesto

Perus- ja jatkokoulutukset 3 kk välein = 2 vuotta
Erikoistumiskoulutus = 1.5 vuotta
Erikoistumisen jälkeen opinnot jatkuvat täydennyskoulutuksina.

Valmistumisen jälkeen oppilaat voivat jatkaa täydennyskoulutuksissa. Täydennyskoulutuksissa vahvistetaan jäsenkorjaajien tietämystä kansanparannuksesta ja sen tekniikoista. Kurssit sisältävät anatomian ja perustekniikan kertaamista, perehdymme erilaisiin kansanparannus-tekniikoihin eri opettajien johdolla. Jaamme tietämyksemme omien ongelma-asiakkaidemme hoidosta ja opettelemme lisää erilaisten sairauksien aiheuttamista oireista, kiputiloista ja niiden hoitamisesta.