Perinteinen jäsenkorjaus

Yleistä tietoa kursseista

Varmistathan ennen opintojesi aloittamista, että hoitomuodon periaatteet ja toteutus soveltuvat sinulle.

Hoito suoritetaan paljaalle iholle, intiimialueet suojaten ja kaikille samalla tavalla, vanhaa perinnettä noudattaen. Huolehdithan henkilökohtaisesta hygieniastasi.

Kurssille tullessasi sinulla tulee olla voimassa oleva tapaturmavakuutus.

Jokaisella kurssilla jaetaan sekä kirjallinen materiaali että videomateriaali kurssin otteista. Voit kotona tarkistaa materiaalista kurssilla opetetut otteet.

Oppikirja: Leila Kattilakoski: Mobilisoivat pehmytkudostekniikat, VK Kustannus, 2021.

Anatomian oppikirja: Oppikirja anatomian alkeisiin, Atlas college, 2017.

Lisäksi suosittelemme VK Kustannuksen julkaisemaa Reittiopas ihmiskehoon, 2022.

Peruskurssi I

Ensimmäisellä peruskurssilla oppilaat perehdytetään Perinteisen jäsenkorjauksen perusperiaatteisiin. Kurssin alussa opettaja hoitaa esimerkkiasiakkaan, jolloin kurssilaiset saavat käsityksen siitä, millaista kokonaisvaltainen, Perinteinen jäsenkorjaus on.

Tällä kurssilla keskitytään jalkojen käsittelyyn. Oppilaat opettelevat havainnoimaan, mitä muutoksia jalkojen erimittaisuus aiheuttaa koko kehon alueelle. He harjoittelevat nivelten ja lihasten virheasentojen toteamista, sekä korjaamista, pyrkien palauttamaan tasapaino jalkaterien, nilkkojen, polvien, lonkkanivelten sekä pehmytkudosten alueelle jaloissa . Korjaamista harjoitellaan pareittain. Näin oppilas saa tuntuman sekä tekemiseen, että asiakkaana olemiseen. Kurssin jälkeen oppilas tietää myös, milloin asiakasta ei saa käsitellä jäsenkorjauksella.

Peruskurssi II

Peruskurssi kakkonen perehtyy selän alueen ongelmiin. Harjoitellaan lantion, rintarangan ja kaularangan alueiden virheasentojen korjaamista ja SI-nivelen tasapainottamista. poistetaan rinta- ja kaularangan nikamalukot ja kiertymät ja palautetaan lihastasapaino selän alueelle. Kurssilla myös tietoa iskiaksesta ja sen hoitamisesta jäsenkorjauksella. Kerrataan myös ensimmäisellä kurssilla opittua jalkojen käsittelyä ja tasapainottamista.

Peruskurssi III

Peruskurssi kolmosella oppilaat keskittyvät selän, niska-hartiaseudun ja yläraajojen korjaamiseen, esim. kuinka lavat avataan ja saadaan liikkuviksi. Kurssilla opetellaan olkapään tutkimista, käden ja olkapäiden liikkeisiin vaikuttavien lihasten avaamista. Samoin korjataan olkapään, kyynärpään, ranteen ja sormien alueiden vammoja käden ja olkapään mobilisaatiolla sekä opetellaan tulehtuneen olkapään hoitamista. Kurssilla keskitytään niska-hartiaseudun kiputiloihin: jännistysniskan, välilevyn rappeuman, Whiplashin, torticollicsen ja TOS:in hoitoon.

Peruskurssi IV

Neloskurssilaiset keskittyvät akuutin selkäkivun ja tulehtuneen selän hoitamiseen erilaisilla pehmeillä tekniikoilla. Avataan rintarangan lukkoja erilaisilla turvallisilla nostotekniikoilla sekä opetellaan jäätyneen olkapään ja tenniskyynärpään hoitamista. Kurssilla on paljon harjoittelua. Peruskurssi nelonen on paljolti myös aiemmin opitun kertausta: jalkojen, selän ja olkapäiden käsittelyä harjoittelemalla. Nelososiolle kuuluu hätäensiavun kertaaminen. Tämän kurssin jälkeen oppilaille jaetaan kotitentti koko peruskurssista, jonka he palauttavat jatkokoulutuksen alkaessa.

Jatkokurssi I

Jatkokurssin ensimmäisessä osassa syvennytään tasapainotekijöihin vaikuttavien virheasentojen tunnistamista ja aistimista alaraajojen ja lantion alueelta. Kurssilla selvitetään millaisia oireita ne aiheuttavat ja kuinka ne korjataan. Sisältöön kuuluu ergonomiaa, joka sisältää keskittymisen, rentouden ja hengityksen opettelua työskenneltäessä. Erityisotteiden opettelussa huomioidaan eri parantajien toisistaan poikkeavat hoitotavat. Ensimmäisellä kurssilla käsitellään jalkoja ja keskitytään niiden ongelmiin. Otteita harjoitellaan pareittain. Kurssilaiset opettelevat oikeaa voimankäyttöä parantamisessa, sillä parantaminen ei vaadi voimaa vaan taitoa. Kurssilla pyritään poistamaan virheellisiä tekniikoita, rentoutetaan jalkojen lihaksia poikittaisotteilla, polvien käsittelyä asiakkaan istuessa ja lonkan virheasentojen korjaamista reiden etupuolen lihaksia käsittelemällä.

Jatkokurssi II

Jatkokurssin toisella osiolla tutkitaan tarkemmin selkärangan ja hermoston rakennetta, perehdytään mm. kroonisten selkäkipujen syntysyihin, muutoksiin, joita ne aiheuttavat ihmisen kehossa sekä näiden muutosten korjaamiseen ja tasapainottamiseen. Kurssilla keskitytään parantamaan käsien aistimuksia selän hoidossa, jolloin hoitaja kykenee havainnoimaan ja paikallistamaan lihasten, lihaskalvojen, nikamien ja nivelten virheasennot ja lihaskireydet entistä paremmin.

Kurssilaiset paneutuvat oman työnsä ergonomiaan sekä keskittymisen ja rauhallisuuden merkitykseen. Erityisotteiden opettelussa keskitytään erityistapauksiin. Kurssilla oppilaat perehdytetään myös asiakkaan kohtaamiseen ja tasapainotekijöiden visuaaliseen havainnoimiseen hoidon alussa.

Jatkokurssi III

Jatkokurssi kolmosella keskitytään niska-hartiaseudun ja käsien alueiden kiputilojen hoitamiseen. Kurssilaiset opettelevat avaamaan ja hoitamaan alueiden lihaksia eri tekniikoilla ja poistamaan mahdollisen epätasapainon tilan näiltä alueilta. Kurssilla keskitytään myöskin liikerajoitteisen ja kivuliaan olkapään ja jäätyneen olkapään sekä tenniskyynärpään hoitamiseen. Kaularangan alue käsitellään erittäin huolellisesti opetellen nikamalukkojen ja –kiertymien avaamista pehmeällä, kivuttomalla ja turvallisella tekniikalla. Tärkeä osa-alue on hoitotyön hygienia. Huimauksen hoitamisessa paneudutaan myös tilan eri syihin. Kurssi sisältää paljon käytännön harjoittelua.

Jatkokurssi IV

Jatkokurssin neljännessä osassa kerrataan aiemmin opittu sekä opetellaan uusia tekniikoita selkä- ja rintarangan nivelten avaamisessa. Kurssin opetukseen sisältyy pehmytosaisten vammojen ensiapu, liikerajoitteisen lonkan avaaminen, akuutin selkäkivun hoito, kaularangan käsittely uudella tekniikalla, sekä leukanivelten ja pään käsittely.

Hyvä hoitaja huolehtii asiakkaastaan antamalla hänelle neuvoja ja opastusta liikunnassa, lihashuollossa, ruokailutottumuksissa – kaikissa terveellisissä elämäntavoissa. Ei riitä, että asiakas tulee vastaanotolle kerta toisensa jälkeen valittaen samoja vaivojaan ja häntä hoidetaan aina samalla tavalla. Hänet tulee saada ymmärtämään oman kunnon vaalimisen tärkeys. Kun hän sen oppii, hoitokerrat saattavat vähentyä tai niitä ei tarvita lainkaan. Myös näihin asioihin keskitytään tällä kurssilla.

Erikoistumiskurssit

Erikoistumiskoulutus on viisiosainen. Kahdella ensimmäisellä erikoistumiskurssilla oppilaille jaetaan kotiin etätehtävä. Kolmannen osion jälkeen he alkavat suunnitella ja keskittyä kirjallisen lopputyön suorittamiseen. Koulutuksen aikana kartutetaan oppilaiden tietämystä vanhoista kansanparannusmenetelmistä. Kurssilaiset oppivat myös muiden parantajien tekemiä turvallisia tekniikoita. Koulutuksessa käsitellään erilaisia tuki- ja liikuntaelinsairauksia sekä vammoja, niiden aiheuttamia oireita ja parantamista.

Kurssilla keskitytään myös sisäelimistä juontaviin selkäkipuihin ja niiden hoitamiseen. Oppilaat perehdytetään kansanomaisiin lääkkeisiin ja niiden valmistamiseen. Jokaisella osiolla oppilaat antavat näyttöhoidon joko ulkopuolisille asiakkaille tai toisilleen perinteisellä jäsenkorjauksella.

Anatomiasta opiskellaan erikoistumiskurssi 1-2 aikana nivelet, liikesuunnat sekä sijaintia ja suuntaa ilmaiseva sanasto. Nämä tentitään kolmannen kurssin alussa. Erikoistumiskurssi 4:n alussa tentitään verenkiertoelimistö, imunestekierto ja hermosto.

Näyttökoe on erikoistumiskurssien viimeisin jakso. Siihen osallistuminen edellyttää, että kaikki etätehtävät, tenttit ja harjoitushoidot on merkitty opintokirjaan hyväksytysti suoritetuksi. Näyttökoe koostuu käytännön hoitotyöstä ja suullisesta tentistä.