Perinteinen jäsenkorjaus

Perinteinen jäsenkorjaus on vanha suomalaiseen perinnekulttuuriin perustuva hoitomenetelmä. Se on perinteistä mobilisaatiohoitoa, joka avaa ja tasapainottaa koko kehoa ja sopii kaikille. Mobilisaatio tarkoittaa sitä, että hoito on pehmeää ja ihmisen luontaisia liikeratoja hyödyntävää eikä missään tapauksessa nivelten liikeratoja ylittävää tai kipua tuottavaa. Hoito sisältää myös kattavan lihashuollon ja rentoutuksen.

Ennen hoitoa asiakkaalta kysellään hyvin tarkasti hänen lääkityksensä, krooniset sairautensa ja mahdolliset loukkaantumisensa. Sen jälkeen tarkistetaan asiakkaan kehon tasapainotekijät ja epätasapainon synnyttämät virheasennot.

Kehon tasapainottaminen aloitetaan aina sen perustuksista, jaloista. Selkä hoidetaan istuen. Eteen- ja taaksetaivutuksilla, asiakkaan kanssa yhdessä työskennellen, saadaan nikamat ja syvätkin lihakset liikkuviksi.

Keho on anatominen kokonaisuus varpaista ylöspäin päälakeen asti: kaiken siinä pitäisi olla tasapainossa. Elämän aikana tapaturmat, autokolarit ja vaikkapa kaatumiset voivat aiheuttaa sen, että kineettinen ketjumme eli lihastoimintaketjumme meneekin epätasapainoon. Tällaisista sattumuksista voi seurata lukuisia ongelmia. Lantiokori voi jäädä virheasentoon. Epätasapaino johtaa virhemuutoksiin ylhäällä ja alhaalla kehossa. Väärät lihakset joutuvat silloin ylläpitämään tasapainoa. Eri puolille vartaloa tulee lihaskireyksiä, joista edelleen aiheutuu lisäongelmia.

Nilkat, selkä, polvet ja lonkat, kaikki tuki- ja liikuntaelimistön alueella olevat nivelet ja lihakset, kipeytyvät ja aiheuttavat ajan oloon kulumamuutoksia. Näihin kiristyksiin ja virheasentoihin, jopa kroonisiksi muuttuneisiin, apua voi löytyä juuri perinteisestä jäsenkorjauksesta.

Apua kannattaa hakea jäsenkorjauksesta ajoissa ennen kuin nivelet ovat niin pahoin kuluneet, ettei niihin auta muu kuin tekonivelen vaihto.

YHDISTYKSEN OHJEET MOBILISAATION JA MANIPULAATION EROTTELUUN

Mobilisaatio- ja manipulaatiohoidot: miten ne eroavat toisistaan?

Mobilisaatiossa nivelen liikkuvuutta parannetaan käyttämällä niveltä toistoliikkeillä ääriasennossaan ilman fysiologista liikelaajuutta ylittävää yksittäistä voimaimpulssia. Mobilisointi voi olla passiivista, terapeutin käsillään tekemää, tai aktiivista, asiakkaan itsensä suorittamaa, jolloin terapeutti voi avustaa käsin lisäämällä tai vastustamalla liikettä.

Manipulaatiossa terapeutti käsittelee liikkuvuudeltaan rajoittunutta niveltä tai selkärangan nikamaa nopealla liikkeellä. Nivel viedään ensin passiivisesti fysiologiseen ääriasentoon jonka jälkeen siihen kohdistetaan yksittäinen voimaimpulssi. Nivelestä kuuluu usein napsahtava ääni, joka tulee nivelnesteeseen syntyvästä ilmakuplasta (selkacenter.fi). Manipulaatiota saa suorittaa vain asianmukaisen, usean vuoden koulutuksen suorittanut, Valviran hyväksymä osteopaatti, naprapaatti, kiropraktikko, OMT-fysioterapeutti tai manipulaatioon koulutuksen saanut lääkäri.

Perinteiseen jäsenkorjaukseen ei millään tavoin kuulu manipulaatiota. Mikäli perinteistä jäsenkorjausta tekevä omaa koulutusta muilta aloilta, esimerkiksi manipulaatiotekniikoiden osalta, on hänen ehdottomasti aina eroteltava perinteinen jäsenkorjaus ja manipulaatiohoidot toisistaan kokonaan eri tilanteissa suoritettaviksi hoidoiksi.

Perinteinen jäsenkorjaus suoritetaan aina kokonaisuudessaan niiden oppien mukaisesti, jotka on kursseilla opetettu. Siihen ei lisätä mitään muita hoitomuotoja tai se ei ole enää perinteistä jäsenkorjausta, eikä sitä silloin saa tarjota tai myydä perinteisen jäsenkorjauksen nimellä.

Asiakkaan varatessa ajan perinteiseen jäsenkorjaukseen on hänen aina oltava turvallisen varma siitä, minkälaisen hoidon hän saa. Tätä kohtaa ei voi mitenkään soveltaa, vaikka tekijän koulutuspohja olisi miten laaja tahansa.

Edellä mainittuja asioita painotetaan koulutuksessa ja ne ovat yhdistykselle poikkeuksetta erittäin tärkeitä.